HET NIEUWE BELONEN 

In veel organisaties is het beloningsbeleid een sluitstuk. Pas als de (nieuwe) organisatiestructuur staat en mensen ingedeeld zijn in functies en rollen, kijken organisaties hoe de beloningspraktijk ervoor staat. En hoe ze hun medewerkers betalen ten opzichte van de markt. Dit zien wij vaak in de praktijk, maar het is niet de juiste manier om met beloning om te gaan!

Rust en vertrouwen

Beloning is een fundamenteel onderdeel van de besturingsfilosofie van een organisatie. Het bepaalt de manier waarop je mensen wilt aansturen, motiveren en waarderen. (Geloof je in de Homo Economicus of heb jij een ander wereldbeeld?) Op directieniveau wordt hier weinig over gesproken, terwijl dit grote invloed heeft op hoe organisaties proces- en controlesystemen (waaronder beloning) inrichten. Beloning is dus een inherent onderdeel van je strategie. Een coherente strategie met daarin een passend beloningsbeleid leidt tot rust en vertrouwen in de organisatie, mits consistent en fair toegepast.

Onderscheiden in de markt

STYR faciliteert in organisaties discussie rondom het nieuwe belonen. Hierbij maken we gebruik van de meest recente motivatietheorieën uit de psychologie, economie en anthropologie. Vervolgens ontwikkelen we samen met de organisatie een beloningsbeleid, -structuur en -instrumenten. We kijken naar primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Maar ook naar niet-financiële beloning, zoals ontwikkelingsmogelijkheden, leiderschap, balans werk-privé, autonomie in je werk, werkplek etc. Wij proberen organisaties te verleiden om niet alleen de markt te volgen, maar te kiezen voor een beloningsbeleid dat past bij hun missie en identiteit. Een beloningsbeleid waarmee ze zich echt onderscheiden in de markt.

Wil je meer weten over onze kijk op belonen? Neem vrijblijvend contact met ons op!