HET NIEUWE FUNCTIEWAARDEREN

De huidige, klassieke methodes van waarderen en belonen zijn niet toekomstbestendig. Sterker nog, ze vormen een belemmering voor organisaties die wendbaar moeten zijn. Klassieke functiewaarderingsmethodes richten zich op het waarderen van (statische) functies en vinden hun oorsprong in de tijd van de industrialisatie. De methodes – expertmethodes – sluiten niet goed aan bij het huidige digitale tijdperk, waarin wendbaarheid, talenten van mensen, samenwerking en het probleemoplossend vermogen van organisaties, teams en mensen centraal staan om waarde te creëren. Ook vergt klassieke functiewaardering veel onderhoud, doordat functiebeschrijvingen als basis dienen voor de waardering. Dat werkt voor organisaties in een stabiele omgeving waar functies weinig veranderen, maar niet voor organisaties waar werk (functies, rollen) regelmatig wijzigt. Daarom willen veel organisaties van klassieke functiewaardering af.

Het nieuwe (functie)waarderen gaat over het waarderen en belonen van toegevoegde waarde van de mens. Niet de functie, maar het probleemoplossend vermogen en de talenten van mensen staan centraal. Het nieuwe waarderen is voor iedereen herkenbaar en is praktisch, zodat organisaties zelf eenvoudig hun job matrix (functiehuis) kunnen aanpassen en niet meer afhankelijk zijn van externe adviseurs. Op basis van onze visie en onze jarenlange praktijkervaring, hebben wij twee waarderingsmethodes ontwikkeld: hybride en dynamisch waarderen.

Hybride waarderen

Bij hybride waarderen (STYR model) gaat het niet meer alleen over wat wordt verwacht vanuit de organisatie (het werk), maar het gaat daarnaast ook om wat een mens wil en kan. Centraal daarbij staan het benodigde probleemoplossend vermogen en de talenten en competenties om het werk goed uit te kunnen voeren.

Dynamisch waarderen

Dynamisch waarderen (een co-creatie van STYR en TMA) gaat nog een stap verder. Hier is het werk (functie of de rol) niet meer bepalend, maar drijfveren, dominante talenten en eigenaarschap van mensen. Het gaat bij dynamisch waarderen dan ook om een fundamenteel andere manier van waarderen en belonen, namelijk vanuit de behoeftes en talenten van mensen.