HET NIEUWE FUNCTIEWAARDEREN

De huidige methodes van waarderen en belonen zijn niet toekomstbestendig. Sterker nog, ze vormen een belemmering voor organisaties die wendbaar willen zijn. Organisaties zijn druk aan het experimenteren met rollen en agile werken, maar op het gebied van functiewaardering is het behoorlijk stil. Maar bij STYR niet!

Flexibel waarderen

Wendbare organisaties vragen om flexibele waardering met generieke beschrijvingen van verantwoordelijkheden en gedrag. Veel organisaties willen daarom af van de klassieke functiewaardering, omdat het niet flexibel en te onderhoudsgevoelig is. Daarnaast zorgt de complexiteit van de methodes voor een te grote afhankelijkheid van externe consultants.

Toegevoegde waarde

De huidige manier van functiewaardering draait om ‘control’ en loonkosten beheersing: de functie van de baas is automatisch zwaarder dan die van medewerkers. De toegevoegde waarde van medewerkers zie je daarin niet terug. En dat terwijl een expert in een team meer toegevoegde waarde kan hebben dan zijn manager. Klassieke functiewaarderingsmethodes focussen nog steeds te veel op statische functies in plaats van op toegevoegde waarde van de medewerkers.

 

Hybride waarderen

Het STYR model kijkt naast de functie/rol (stoel) ook naar de benodigde talenten van de mens op de stoel. Het benodigde probleemoplossend vermogen van de mens staat hierbij centraal.  Wij noemen dit hybride waarderen.

Dynamisch waarderen

Bij dynamisch waarderen is niet meer de functie of de rol bepalend, maar de drijfveren en dominante talenten van mensen. Het gaat bij dynamisch waarderen dan ook om een fundamenteel andere manier van waarderen (en belonen), namelijk vanuit behoeftes en talenten van mensen.

This post is also available in: Engels