ORGANISATIE (IN)RICHTING

In een wereld met toenemende complexiteit kunnen we het ons niet meer veroorloven om alleen lineair te denken. Alles staat met elkaar in verbinding en verandert continu. Wij kijken naar organisaties vanuit organisatie perspectief (organisatiestructuren, systemen etc.) en mens perspectief (talentmanagement), maar ook breder: als ecosystemen.

Anders kijken

Als je naar organisaties als ecosystemen kijkt zie je een organisatie die in verbinding is met haar omgeving. Organisatie(in)richting gaat dan over het benaderen van een organisatie als geheel en ervoor zorgen dat alle elementen op de best mogelijke manier samenwerken. Het gaat niet meer om “survival of the fittest” maar om welke organisatie het beste kan samenwerken met andere in het ecosysteem. Effectieve samenwerking wordt bepaald door de juiste bemensing.

Durf  te vragen

Wij helpen organisaties bij het organiseren van samenwerking door het vertalen van hun strategische ideeën naar een helder organisatie-inrichting en besturing, waarbij mensen met hun drijfveren en talenten op de juiste plek zitten. Hiervoor gebruiken wij de laatste gedragswetenschappelijke inzichten en kijken wij hoe een organisatie als systeem in verbinding staat met de (gewenste) cultuur, motieven van medewerkers en de plaats van de organisatie in het ecosysteem. 

    Wil je meer weten over onze kijk op organisatie – inrichting? Neem vrijblijvend contact met ons op!