Moderne en praktische tool
Het STYR model en bijbehorende online tooling, ondersteunt organisaties bij het nemen van beslissingen over inrichting van teams, nieuwe functies, rollen, passende beloning en promoties van medewerkers. Wendbaarheid, toegevoegde waarde en talenten van mensen staan in het STYR model centraal. 

Resultaat

  • Belonen van toegevoegde waarde
  • Genormeerde profielen, talent- en ontwikkelpaden
  • Wendbare organisatie-inrichting
  • Mens en werk continu op elkaar afstemmen
  • Performance development: individueel, teams, organisatie.

STYR model – hybride waarderen

Het STYR model is een moderne en praktische tool voor het waarderen en belonen van teams, rollen en functies. Het is ontstaan vanuit onze jarenlange ervaring met diverse functiewaarderingsmethodes en in nauwe samenwerking met onze klanten. Wij zien steeds meer organisaties worstelen met het onderhoud en de starheid van klassieke functiehuizen. Sommige organisaties denken er zelfs over om functiewaardering maar helemaal af te schaffen. Wij geloven dat er altijd een natuurlijke rangorde binnen organisaties is. Een rangorde die herkenbaar is voor iedereen, die als fair wordt gezien en waarbij rekening gehouden wordt met de diverse talenten van mensen. Het STYR model maakt dit inzichtelijk door naast het werk (stoel) ook naar de benodigde talenten van de mens op de stoel te kijken. Het benodigde probleemoplossend vermogen van de mens om het werk goed uit te voeren staat hierbij centraal. Wij noemen dit hybride waarderen.

Zes groepen van toegevoegde waarde

Wij kijken naar organisaties als een vergaarbak van vraagstukken met verschillende niveaus van complexiteit. Om een effectieve organisatie te kunnen zijn, moet je de persoon met het juiste probleemoplossend vermogen op een passend vraagstuk zetten. 

Het STYR model onderscheidt in organisaties zes groepen, elk met een eigen probleemoplossend vermogen en toegevoegde waarde. Met de zes groepen kunnen organisaties het gewenste probleemoplossend vermogen in kaart brengen en samenbrengen met de diverse talenten van medewerkers. 

Het STYR model is een opzichzelfstaand waarderingsmodel, maar is ook inzetbaar als (onafhankelijke) communicatieschil in combinatie met (klassieke) functiewaarderingsmethodes, zoals Korn Ferry (Hay), CATS, ORBA en Mercer.

Job matrix 

Samen met onze klanten ontwikkelen wij een job matrix met daarin alle functieniveaus, de zes groepen van toegevoegde waarde en talentpaden. De voordelen van een job matrix van STYR zijn:

  • Het is een fundament voor recruitment, ontwikkeling, promoties en beloning.
  • Het is een pragmatisch stuurmiddel in de besluitvorming rondom organisatieontwerp, team- en functie/rol ontwerp.
  • Het geeft inzicht in beloningsniveau van alle medewerkers per functieniveau, discipline en land (internationaal toepasbaar).
  • Het geeft de mogelijkheid om salarissen te benchmarken (Korn Ferry (Hay), Willis Towers Watson, Mercer etc.).
  • Het vergroot de motivatie van medewerkers.

Wil je meer weten over het STYR model? Neem vrijblijvend contact met ons op!

13 + 2 =